THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LA MÃ - BẾN TRE ngày 13.07.2018 do Đức Cha Phê-rô Huỳnh Văn Hai chủ tế

THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LA MÃ - BẾN TRE ngày 13.07.2018 do Đức Cha Phê-rô Huỳnh Văn Hai chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes