Tam Nhật Kính Anphongsô Maria Liguori (Ngày I) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 30/07/2018"Các ân huệ tốt đẹp nhất sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Chúa..." (Anphongsô Maria Liguori) Tam Nhật Kính Anphongsô Maria Liguori I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 30/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes