Thành 18 - 07: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt


Nguồn: WGPSG: Ngày 18 - 07: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes