Truyền thông TMCNN phỏng vấn Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh ngày 17.07.2018Truyền thông TMCNN phỏng vấn Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh sau khi Đức Cha gửi thư ngỏ số 2 đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes