Thánh Vinh-Sơn Phạm Văn Dương (1821- 1862)Thánh Vinh-Sơn Phạm Văn Dương (1821- 1862) " Tôi luôn tuân phục lệnh vua quan trong những đều phải lẽ , còn chuyện bắt tôi phải từ bỏ việc thờ phượng Thiên CHúa của tôi thì tôi không thể vâng lệnh vua mà chối bỏ Chúa tôi được "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes