Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giảng Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Dòng Đa Minh Rosa Lima 2018.Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho 16 Chị Tuyên Khấn lần đầu, tại Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima ,phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp.HCM ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes