Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 5/7/2018


Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau 1- Ý cầu nguyện tháng Bảy của Đức Thánh Cha: cầu cho các Linh mục trong sứ vụ của các ngài. 2- Đức Thánh Cha Phanxicô bất ngờ đến thăm những người nghèo và vô gia cư. 3- Chiến lược truyền thông của Tòa Thánh: Để Đức Giáo Hoàng tự nhiên. 4- Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho hòa bình Trung Đông. 5- Tòa Thánh kêu gọi tăng cường cộng tác chống khủng bố. 7- Người Công Giáo được mời gọi lên tiếng chống bất công. 6- Một số địa điểm của Kitô giáo ở Nhật Bản là di sản của nhân loại. 7- Giới thiệu Thánh Ca: Sống Trong Tình Chúa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes