Thánh lễ Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế (lễ Thiếu Nhi) tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/07/2018"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16) Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes