Thánh lễ Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 08g 00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 15/07/2018"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16) Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes