Bài Giáo lý hàng tuần của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22.08.2018


Bài Giáo lý hàng tuần của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22.08.2018 “Đừng nói và mang danh Chúa cách trên mình cách vô ích, trống rỗng.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes