THÁNH PHAOLO PHẠM KHẮC KHOAN Linh mục (1771 -1840 )


THÁNH PHAOLO PHẠM KHẮC KHOAN Linh mục (1771 -1840 ) "Sáng danh Chúa Trời đất ,chúng tôi cảm ơn Người vì chúng tôi được chịu chết vì Người "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes