Bổn mạng Caritas Việt Nam : Thánh lễ Kính Thánh Antôn Nguyễn ĐíchNguồn: WGPSG 10g00 ngày 12-8-2018, nghi thức cung nghinh Lời Chúa, kiệu các Thánh Tử Đạo và Thánh Antôn Nguyễn Đích. Thánh lễ được cử hành rất trọng thể diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế, cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có 16 linh mục Quản hạt và Linh hướng Caritas cùng một số cha Giám tỉnh Miền Nam. Thành phần tham dự có các tu sĩ nam nữ và nhân viên trong văn phòng Caritas VN và TGP Sàigòn, đại diện giới Doanh Nhân Công Giáo, ân nhân cùng khách mời khoảng 800 người

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes