La Vang 2018 - Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 14h00' ngày 14.08.2018Trực tiếp: La Vang 2018 - Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 14h00' ngày 14.08.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes