Giáo Hội Năm Châu 20/08/2018: Trước thềm Đại Hội Thế Giới các Gia Đình• Đức Tổng Giám Mục Tony Wilson lãnh án tù ở tại gia • Chuyến hải trình truyền giáo để tham dự Đại Hội Giới Trẻ 2019 • Nữ Thánh Edith Stein, một người nữ của đối thoại và hy vọng • Giáo phận Greensburg ở Pennsylvania xin lỗi và hứa tiết lộ danh sách các linh mục bị cáo buộc tình dục • Báo Trung quốc ca ngợi việc giam giữ trái phép nhiều triệu người ở Tân Cương. • Một nhà truyền giáo dòng Tên bị giết ở Peru • Kết quả cuộc thăm dò các bề trên dòng tu về việc phong chức phó tế cho phụ nữ. • Thủ tướng Ái Nhĩ Lan thề sẽ thúc đẩy Đức Giáo Hoàng chấp nhận những gia đình đồng tính.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes