Ngày 21 - 08: Thánh Giuse Đặng Đình ViênNguồn: WGPSG: Ngày 21 - 08: Thánh Giuse Đặng Đình Viên. Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes