Giáo Phận Thái Bình - Thánh lễ hành hương nhà thờ Phát Diệm, khóa thường huấn Linh mục 2018


Khóa thường huấn dành cho các linh mục chịu chức từ năm 2007, quý thầy phó tế và các thầy mãn trường Giáo phận Thái Bình, hành hương nhà thờ chính tòa Phát Diệm và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, ngày 24/08/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes