Khai Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa - Kiệu Thánh ThêOpening Ceremony - Marian Days 2018 Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament Eucharistic Procession and Benediction August 2, 2018 - Carthage, MO

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes