Giảng lễ Truyền Chức Lm Dòng Don Boscô Việt Nam: "Người đến tìm kiếm những gí đã hư mất""Người đến tìm kiếm những gí đã hư mất". Bìa huấn dụ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trong ngày lễ Truyền Chức Linh mục Dòng Don Boscô Việt Nam, tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hiệp TGP Sài Gòn ngày 28/7/2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes