"Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng" - Lm.Đào Nguyên Vũ SJ"Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng" - Lm.Đào Nguyên Vũ SJ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes