THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU (1789-1854)THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU Trùm nhất họ Mặc Bắc (1789-1854) “Xin Cha cầu nguyện cho con ,cho con được lòng mạnh mẽ vững vàng cho đến cùng .Con gần đi đày ,con phú dâng mọi sự trong tay Chúa .Con trông cậy lòng nhân từ Chúa mà thôi . “

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes