LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 06/08/2018: LỄ CHÚA HIỂN DUNG


Lời Hằng Sống Thứ Hai 06.08.2018 LỄ CHÚA HIỂN DUNG Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes