THÁNH JACINTO CASTANEDA – GIATHÁNH JACINTO CASTANEDA – GIA Linh mục dòng Đa Minh (1743 – 1773 ) “ Quan muốn tha thì tha chứ tôi không có tiền .Tôi sẵn sàng chịu mọi cái gian khổ kể cả cái chết “

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes