LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 03.08.2018: KIM CƯƠNG GIỮA BỤI ĐẤTLời Hằng Sống Thứ Sáu 03.08.2018 KIM CƯƠNG GIỮA BỤI ĐẤT Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes