Ngày Thánh Mẫu 2018 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria - Ngày 04.08.2018Ngày Thánh Mẫu 2018 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria - Ngày 04.08.2018

Marian Days 2018 - Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary - August 4, 2018 - Carthage, MO

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes