Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Ngày 05.08.2018
Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Ngày 05.08.2018

Pontifical Mass & Marian Days Closing Ceremony - August 5, 2018 - Carthage, MO

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes