Thánh Đaminh Phạm Trọng Khanh (1780-1859)Thánh Đaminh Phạm Trọng Khanh Quan án (1780-1859) "Người nào trong anh em đạp lên Thánh Giá ,khi quan tha về tôi sẽ đuổi khỏi làng ,chết vô địa táng "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes