Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Nhà Thờ Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 22.08.2018Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Nhà Thờ Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 22.08.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes