Bài giảng công lý và hòa bình tháng 9.2018 tại DCCT Hà Nội 30.09.2018: "Chủ Nghĩa Cộng Sản: Thiên Đường Hay Hỏa Ngục" - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCTBài giảng công lý và hòa bình tháng 9.2018 tại DCCT Hà Nội 30.09.2018: "Chủ Nghĩa Cộng Sản: Thiên Đường Hay Hỏa Ngục" - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes