Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14g 00- Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR


Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người (Ga 1,51) Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14g 00- Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes