Bài giảng Lễ Cung Hiến & Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ Trinh VươngĐức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, giảng lễ Cung Hiến & Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ Trinh Vương ( Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, Bùi Môn) lúc 9g 30 ngày 27/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes