Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 18:30 28.10.2018Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 18:30 28.10.2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes