Giáo Hội Năm Châu 15/10/2018: Thanh niên Ba Lan cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục


• 40,000 thanh niên ở Vacsava cầu nguyện cùng nhau cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên • Phủ tổng thống Nam Hàn xác nhận Kim Chính Ân mời Đức Thánh Cha thăm Bắc Hàn và đã gặp chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hàn quốc • Bắc Hàn đã từng mời Đức Giáo Hoàng đến thăm • Trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và anh chị em một số chủ đề được thảo luận tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes