Lời Hằng Sống Thứ Hai 15.10.2018: DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠILời Hằng Sống Thứ Hai 15.10.2018 DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI Linh mục Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes