Giờ hành hương với thánh Giêrađô dành cho người khuyết tật - Lm. Gisue Lê Quang Uy, DCCT Sài GònGiờ hành hương với thánh Giêrađô dành cho người khuyết tật tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn - Lm. Gisue Lê Quang Uy, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes