"Đức Kitô - Người Khuyết Tật" - Bài giảng của cha Giuse Tiến Lộc, DCCT cho người khuyết tậtĐức Kitô - Người Khuyết Tật - Bài giảng của cha Giuse Tiến Lộc, DCCT trong thánh lễ kính thánh Giêrađô dành cho người khuyết tật tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn 17.10.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes