LỜI HẰNG SỐNG THỨ BA 30.10.2018: HẠT CẢI LỚN LÊN VÀ TRỞ THÀNH CÂYLời Hằng Sống Thứ Ba: 30.10.2018 - HẠT CẢI LỚN LÊN VÀ TRỞ THÀNH CÂY Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT ---

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes