THÁNH JEAN THEOPHANE VENARD HAY THÁNH VEN - Linh mục hội thừa sai Paris (1829-1860)


THÁNH JEAN THEOPHANE VENARD HAY THÁNH VEN Linh mục hội thừa sai Paris (1829-1860) "Bây giờ tôi còn sống ,tôi phải cố làm việc ,đến khi tôi chết rồi thì tôi sẽ nghỉ ngơi trên thiên đàng ."

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes