LỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY 27.10.2018: ĐỨC MARIA, MẸ CÁC KITÔ HỮULời Hằng Sống Thứ Bảy: 27.10.2018 - ĐỨC MARIA, MẸ CÁC KITÔ HỮU Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes