THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN - Thầy giảng (1775 – 1838)THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN - Thầy giảng (1775 – 1838) Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes