Lời Hằng Sống Thứ Năm 18. 10. 2018 LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍTLời Hằng Sống Thứ Năm 18. 10. 2018 LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT Linh mục Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes