THÁNH ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC - Linh mục (1775-1839)


THÁNH ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC - Linh mục (1775-1839) "Người ta phải chạy trốn hết sức có thể ,nhưng khi không được nữa thì phải vâng theo thánh ý Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes