Thánh lễ Truyền Chức Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2018Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, dự định truyền chức linh mục cho những Phó tế sau đây cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, vào ngày 23 tháng 10 năm 2018: 1. Gioan Trần Văn Chiều (giáo xứ Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam) 2. Giuse Vương Văn Đệ (giáo xứ Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Nội) 3. Giuse Nguyễn Anh Đua (giáo xứ Động Linh, Duy Tiên, Hà Nam) 4. Giuse Trần Khắc Hạnh (giáo xứ Đồng Đội, Vụ Bản, Nam Định) 5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh (giáo xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) 6. Giuse Đỗ Văn Kiên (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội) 7. Phêrô Trần Ngọc Lâm (giáo xứ Đồng Yên, Lý Nhân, Hà Nam) 8. Phaolô Vũ Đức Long (giáo xứ Nam Định, Tp. Nam Định) 9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm (giáo xứ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) 10. Giuse Trần Văn Thắng (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội) 11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) 12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Tầm Khê, Duy Tiên, Hà Nam)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes