Thánh Lễ Cung Hiến & Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ Trinh Vương


"Đây là Đền Thờ của Thiên Chúa, là Cửa Thiên Đàng và là nơi Thiên Chúa ngự" (St 28,17) Thánh lễ Cung Hiến & Khánh Thành Nguyện Đường dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương - Bùi Môn, lúc 09g ngày 27/10/2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes