Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 29.11.2018: "Nền văn hoá mà người ta gọi là Kitô giáo rốt cuộc lại là của dân ngoại"Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 29.11.2018: "Nền văn hoá mà người ta gọi là Kitô giáo rốt cuộc lại là của dân ngoại"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes