TỌA ĐÀM: NGHỆ THUẬT THÁNH & TRANH NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁOTỌA ĐÀM: NGHỆ THUẬT THÁNH & TRANH NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO LM. VINHSƠN PHẠM TRUNG THÀNH, THƯ KÝ ỦY BAN NGHỆ THUẬT THÁNH TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NHÀ THỜ THÁI HÀ: 15 GIỜ 00: THỨ NĂM, 29.11.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes