Bài giảng lễ giỗ lần thứ 55 Cố TT Ngô Đình Diệm Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT 02.11.2018Bài giảng lễ giỗ lần thứ 55 Cố TT Ngô Đình Diệm Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT 02.11.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes