Thánh lễ giỗ lần thứ 55 Cố TT Ngô Đình Diệm tại phần mộ - Nghĩa trang Lái Thiêu 02.11.2018Thánh lễ giỗ lần thứ 55 Cố TT Ngô Đình Diệm tại phần mộ - Nghĩa trang Lái Thiêu 02.11.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes