Lời Hằng Sống Chúa Nhật 25. 11. 2018: ĐỨC KI TÔ, VUA SỰ THẬT - Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCTLời Hằng Sống Chúa Nhật 25. 11. 2018 ĐỨC KI TÔ, VUA SỰ THẬT Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes