Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXXIV TN B_Chúa Kitô Vua (Ga 18_33b-37) (lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài GònTrực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXXIV TN B_Chúa Kitô Vua (Ga 18_33b-37) 6g30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes