LỜI HẰNG SỐNG THỨ SÁU 02.11.2018: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI


Lời Hằng Sống Thứ Sáu: 02.11.2018 - CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes